>SEO百度优化网络推广关键词优化快排_淘宝天猫网店直播开通培训-

第一步:淘宝账号绑定微博账号

 

使用淘宝账号登录淘宝直播中控台:https://liveplatform.taobao.com/live/liveList.htm?spm=a1z9u.8142865.0.0.952a7997kt5r7q

image.png

 

下拉页面在中控台左侧列表栏选择【帐号绑定】,绑定页面选择【去绑定】

image.png

 

等录个人微博账号,完成绑定

第二步:淘宝直播APP开播后同步直播间到微博

 

 

淘宝主播APP创建并推流直播间后,等录淘宝直播中控台,选择【我的直播】,选择刚开播的直播【进入中控台】

image.png

点击【同步到】,选择【同步到微博】即可完成该场直播同步到微博。
                             
精简阅读

发表评论